664 338 070

structotrain

 

 

Trzy kolory perswazji, czyli STRUCTOGRAM® w wystąpieniach publicznych i autoprezentacji. 

Typowo warsztatowe szkolenie, które łączy dwa silne koncepcje: Przywództwo Sytuacyjne SLII® oraz Structogram®. Przekonaj się jak dostosować się jak stać się skutecznym liderem bez względu na biostrukturę. Otrzymaj szybkie rezultaty przekładające się na efektywną komunikację dzięki pracy z matrycą gotowości podwładnego, kwestionariuszem przywództwa i innymi narzędziami. Postaw wspólne cele dla zespołu, podziel efektywnie obowiązki i zacznij rozpoznawać potrzeby / motywy członków zespołu dzięki Structogramowi.

 

Agenda:

I. Twoja biostruktura, a wystąpienia publiczne:

Dwie natury: natura prezentacji i natura prezentującego: harmonia czy chaos?
-mowa ciała,
-ton i modulacja głosu,
-pojęcie czasu w wystąpieniach i prezentacji,
środki wizualne.

Spójność wizerunku: „jak Cię widzą, tak Cię słuchają”.

II. Trafność sygnałów: jakie sygnały wysyła Twoje wystąpienie, a jakie trafiają do audytorium?

Jakim kolorem mówi Twój tekst: analiza.

Trójkolorowy charakter słów – 3 kolory perswazji: w jaki sposób i kiedy ich używać?

Charakter audytorium a odbiór sygnałów.

III. Część warsztatowa – wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce.

IV. Spójność, zaufanie i przemawianie – jak to pogodzić?, czyli podsumowanie szkolenia.

 

Warunek uczestnictwa:          sala

w szkoleniu można uczestniczyć pod warunkiem ukończenia szkolenia STRUCTOGRAM® 1 oraz STRUCTOGRAM® 2.

 

Szkolenie odbędzie się 19 września w Warszawie.

 

 

Kontakt:  Monika Mrozik-Tylicka   664 338 070   lub   m.mrozik@structogram.pl