664 338 070

STRUCTOGRAM® Polska

Masz dosyć teorii sukcesu, które pochłaniają Twój czas i pieniądze?

Na dźwięk słów typu „właściwy styl przywództwa” czy „optymalne techniki sprzedaży”, tracisz resztki nadziei na rozwój firmy?

Widzisz, że zbyt ogólne podejście wszystkich „złotych recept” tylko obniża produktywność Twoich współpracowników?

Idee te, często wykorzystywane jako modele szkoleniowe, zazwyczaj nie zawierają istotnego faktu. Otóż, nie ma optymalnej „recepty na sukces”…

Ludzie odnoszący sukcesy zazwyczaj różnią się od innych cechami osobowości. Charakteryzują się przede wszystkim autentycznością, indywidualnym stylem oraz stosowaniem metod i technik, które są z nimi spójne. Samo zrozumienie ich własnych struktur osobowości, staje się decydującym czynnikiem dla zastosowania świadomej strategii sukcesów. Jest udowodnione naukowo, że cechy osobowości i zachowanie zależą od indywidualnej struktury mózgu.

Poprzez STRUCTOGRAM® możliwe jest poznanie tych cech oraz zastosowanie ich w praktyce.

Chcesz wiedzieć więcej?