664 338 070

structotrain

 

Istnieją trzy podstawy, a stąd trzy założenia gwarantujące sukces przywódczy:

1. Harmonia pomiędzy osobowością a metodą przywództwa.

Założenie to poznanie samego siebie. Tylko wtedy, kiedy znasz swoje mocne i słabe strony, jak również ograniczenia, będziesz w stanie dokonać świadomego wyboru właściwej metody i techniki przywódczej.

2. Dostosowanie do cech pracownika. 
Założeniem w tym przypadku jest zrozumienie drugiego człowieka. Poznanie samego siebie oraz zrozumienie dla drugiego człowieka automatycznie skutkuje optymalizacją umiejętności społecznych.

3. Znajomość projektu.
Założeniem w tym przypadku jest wiedza na temat projektu (znajomość zadania), która prowadzi do połączenia wymogów zadania z indywidualnymi celami i potrzebami pracownika.

Szkolenie przechodzi przez poziom predyspozycji poszczególnych członków zespołu na poziom ich oczekiwań. Uczestnicy na własnym przykładzie ustalają zasady działania w zespole i indywidualnego podejścia do każdego z nich. Dzięki znajomości biostruktur pracowników, ich natury oraz rodzajów projektu czy zadań, wiesz jak  motywować pracowników i zapobiec wypaleniu zawodowemu.

Podczas szkolenia poruszany jest także temat rozwoju pracownika i rekrutacji. Odpowiednie podejście do pracownika, zgodne z jego biostrukturą zapewni efektywną pracę zespołu, z bardzo niskim poziomem powstawania konfliktów oraz nieporozumień na poziomie komunikacji.

Udział w szkoleniu jest możliwy po szkoleniach Structogram 1 i Structogram 2.

 

structo-ludzie