664 338 070

Dotyczy wykonania usługi badawczo-rozwojowej pt.: „Opracowanie narzędzia informatycznego do wstępnej preselekcji kandydatów na pilotów”, dla firmy Centrum Edukacyjno Consultingowe CONCRET Anna Urbańska w projekcie: „Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy”.

Oś priorytetowa 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu.

Działanie 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje.

Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zapytanie ofertowe I Opracowanie narzędzia informatycznego do wstępnej preselekcji kandydatów na pilotów

Protokół z wyboru wykonawcy ogłoszenie o zap. ofertowym I