664 338 070

Grant w projekcie Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego

Centrum Edukacyjno Consultingowe CONCRET Anna Urbańska jest grantobiorcą w projekcie Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego. Projekt jest realizowany w ramach Poddziałania 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko –...